pieniądze na start

W zasadzie codziennie mamy do czynienia z inwestycjami finansowanymi z Funduszy Europejskich. Ich celem jest wzrost gospodarczy, jak i także wzrost zatrudnienia. Przekłada się to na poprawę poziomu życia mieszkańców. Wsparcie przedsiębiorców jest jednym z większych działów, na które środki unijne zostaną regularnie przeznaczone. Czy dotacje dla firm to jedyna forma wsparcia? W żadnym wypadku. Poniżej przedstawimy propozycje, jednak dotacje unijne szczególnie przypadają młodym przedsiębiorcom do gustu.

Jak zdobyć dotację dla nowych firm?

Dotacje dla nowych firm oferuje stosowny Powiatowy Urząd Pracy. Jest to jedna z częściej wybieranych możliwości. Wiążą się na pewno z prostą oraz szybką procedurą, czy też mniejszą konkurencją. Zachęcająca może się także okazać kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z dotacji z urzędu pracy? Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy jest przeznaczona dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS lub KIS, jak i także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcemy się ubiegać o dofinansowanie z urzędu pracy, to musimy spełnić wszelkie określone warunki. Jest to między innymi nieotrzymanie wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności, nieprzerwanie w ciągu roku szkolenia, stażu, czy też innej pomocy, która była zaproponowana przez urząd pracy, czy też nieposiadanie nieregulowanych cywilnoprawnych zobowiązań.

Urzędy pracy przyznają zwykle dotacje dla nowych firm w ramach unijnych środków.

Na jaką wysokość dotacji unijnej z urzędu pracy możemy liczyć? 

Kwota maksymalna dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 6-krotność średniej krajowej, a więc w tej chwili troszkę ponad trzydzieści tysięcy złotych. Każdy urząd pracy może określić dowolnie maksymalny pułap dotacji. Może wynosić 15, 18, 20 lub też 25 tysięcy złotych.

Na co dotacja ta może zostać przeznaczona? Pieniądze możemy przeznaczyć na zakup maszyn, sprzętu, oprogramowania, urządzeń, towaru, reklamy, czy też innych materiałów.

Jednak musimy mieć na uwadze, że każdy pośrednik ma swój katalog wydatków, które zrealizować można w ramach danej kwoty, jak i także tych, których nie kupimy bezpośrednio z dotacji. Najczęściej z dofinansowania nie możemy kupić: szkoleń, kasy fiskalnej, samochodu, a czasami nawet telefonu, czy też usług remontowych w lokalu, w którym zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą.

Unia Europejska wspiera przedsiębiorców!

Nie od dzisiaj wiemy, że Unia Europejska wspiera przedsiębiorców. Dotacje dla nowych firm naprawdę są bardzo zachęcające. Żeby uzyskać dotacje unijne dla nowych firm, musimy spełniać określone warunki. O dotacje unijne na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które należą do jednej z poniższych kategorii: bierni zawodowo, imigranci, bezrobotni, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa, jak i także zatrudnieni na krótkoterminowych umowach.

Ile wynoszą dotacje unijne? 

Kwota maksymalna dofinansowania wynosi z reguły około dwudziestu tysięcy złotych. Plusem jest to, że poza samą kwotą dotacji możemy także liczyć także na tak zwane pomostowe wsparcie. To pieniądze dodatkowe wypłacane przez sześć bądź dwanaście miesięcy. Wysokość pomostowego wsparcia waha się między 1000 a 2000 złotych.

Na co możemy przeznaczyć dotację unijną? Środki unijne przeznaczyć można bardzo podobnie jak dotacje otrzymane z urzędu. Możemy zatem zakupić środki trwałe, reklamę, oprogramowanie, czy też prace remontowe. Z kolei pomostowe wsparcie możemy przeznaczyć na funkcjonowanie bieżące firmy, a więc opłaty za ZUS, czynsz, rachunki, podatki oraz marketing.

Projekty, których celem jest rozdzielenie unijnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej organizuj tak zwany operatorzy. Są to najczęściej fundacje lub firmy szkoleniowe. Ich listę znaleźć możemy, na przykład na stronie swojego wojewódzkiego urzędu pracy, jak i także dzwoniąc do punktu europejskim funduszy.

Pamiętajmy, że dotacje dla nowych firm, to bardziej rozbudowane procedury. Musimy przejść przez każdy z etapów. Pierwszym etapem jest złożenie rekrutacyjnego formularza. Jest to skrócona wersja biznesplanu, gdzie opisujemy swój pomysł. Formularz jest weryfikowany formalnie i merytorycznie. Kolejnym etapem są szkolenia. Trzecim etapem jest napisanie szczegółowego biznesplanu.

Musimy przyznać, że należy poświęcić sporo czasu, aby być odpowiednio przygotowanym do otrzymania dotacji. Jednak jak widać na powyższym – warto. Spełniajmy swoje marzenia i zacznijmy osiągać kolejne cele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here