Co to są futures?

Co to są futures?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej pojęciu „futures” i wyjaśnimy, czym są te instrumenty finansowe oraz jak działają. Futures, znane również jako kontrakty terminowe, są jednym z najważniejszych narzędzi używanych na rynkach finansowych.

Czym są futures?

Futures to umowy, które zobowiązują dwie strony do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Aktywa te mogą obejmować towary, waluty, indeksy giełdowe, obligacje i wiele innych. Kontrakty futures są standardyzowane pod względem wielkości, terminu wygaśnięcia i sposobu rozliczenia.

Jak działają futures?

W momencie zawarcia kontraktu futures, kupujący i sprzedający ustalają cenę, po której transakcja zostanie dokonana w przyszłości. Cena ta jest nazywana ceną futures. Kontrakty futures są notowane na giełdach, co oznacza, że ​​są one dostępne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Ważną cechą futures jest fakt, że inwestorzy nie muszą posiadać fizycznego aktywa, które jest przedmiotem kontraktu. W przypadku kontraktów na towary, na przykład, inwestor nie musi posiadać fizycznego złota, aby zawrzeć kontrakt futures na złoto. Kontrakty futures są rozliczane gotówkowo, co oznacza, że ​​różnica między ceną futures a ceną rynkową aktywa jest rozliczana pieniężnie.

Do czego służą futures?

Kontrakty futures mają wiele zastosowań i są wykorzystywane przez różne grupy inwestorów. Jednym z głównych zastosowań futures jest zabezpieczanie ryzyka. Inwestorzy mogą używać kontraktów futures do zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami cen aktywów, w których posiadają już pozycje.

Na przykład, producent ropy naftowej może zawrzeć kontrakt futures na ropę, aby zabezpieczyć się przed spadkiem jej ceny. Jeśli cena ropy spadnie, producent nadal otrzyma ustaloną wcześniej cenę za swoje dostawy, co pozwoli mu uniknąć strat. Podobnie, inwestorzy indywidualni mogą używać kontraktów futures do zabezpieczenia swojego portfela inwestycyjnego przed niekorzystnymi zmianami cen na rynkach finansowych.

Ponadto, kontrakty futures są również wykorzystywane do spekulacji. Inwestorzy mogą zawierać kontrakty futures, aby osiągnąć zyski na zmianach cen aktywów. Na przykład, jeśli inwestor przewiduje wzrost ceny złota, może zawrzeć kontrakt futures na złoto i sprzedać go po wyższej cenie w przyszłości, osiągając zysk z różnicy cen.

Podsumowanie

Futures są instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom kupno lub sprzedaż aktywów w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty futures są standardyzowane i notowane na giełdach. Mają one wiele zastosowań, w tym zabezpieczanie ryzyka i spekulację. Dzięki kontraktom futures inwestorzy mogą zarówno chronić swoje pozycje, jak i osiągać zyski na zmianach cen aktywów.

Futures to instrumenty finansowe, które umożliwiają inwestorom spekulowanie na zmiany cen różnych aktywów w przyszłości. Wezwanie do działania: Zapoznaj się z futures i dowiedz się więcej na ten temat, odwiedzając stronę https://www.gagatkitrzy.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here