Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?
Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?

Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?

Jaka jest różnica między kontraktami forward i futures?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się różnicy między kontraktami forward i futures. Oba te instrumenty finansowe są szeroko stosowane na rynkach finansowych, ale mają pewne istotne różnice. Zapraszamy do lektury!

Definicje

Kontrakt forward to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty forward są dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron i nie są standardowe.

Z drugiej strony, kontrakt futures to standardowy kontrakt, który jest notowany na giełdzie. Określa on warunki kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty futures są bardziej standaryzowane i łatwiejsze do obrotu niż kontrakty forward.

Różnice w strukturze

Jedną z głównych różnic między kontraktami forward i futures jest ich struktura. Kontrakty forward są dostosowywane do potrzeb stron i nie są standardowe. Oznacza to, że warunki takie jak cena, ilość i termin dostawy są negocjowane indywidualnie przez strony. Kontrakty futures natomiast są standardowe i mają ściśle określone warunki, takie jak jednostka handlowa, termin dostawy i rozliczenia.

Kolejną różnicą jest sposób rozliczenia. W przypadku kontraktów forward rozliczenie następuje po terminie wygaśnięcia kontraktu. Strony muszą dostarczyć aktywo i dokonać płatności zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku kontraktów futures rozliczenie odbywa się codziennie, co oznacza, że strony muszą dokonywać płatności różnicowych na podstawie zmiany wartości kontraktu.

Ryzyko i płynność

Kontrakty forward są bardziej elastyczne, ale wiążą się z większym ryzykiem niż kontrakty futures. Ponieważ są dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron, istnieje większe ryzyko niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron. Ponadto, ponieważ kontrakty forward nie są notowane na giełdzie, ich płynność może być niższa niż w przypadku kontraktów futures.

Kontrakty futures są bardziej standaryzowane i notowane na giełdzie, co oznacza większą płynność. Ponadto, ryzyko niewywiązania się z umowy jest mniejsze, ponieważ giełda działa jako pośrednik i gwarantuje wykonanie umowy.

Podsumowanie

Podsumowując, kontrakty forward i futures różnią się pod wieloma względami. Kontrakty forward są dostosowywane do indywidualnych potrzeb stron i nie są standardowe, podczas gdy kontrakty futures są bardziej standaryzowane i notowane na giełdzie. Kontrakty forward są bardziej elastyczne, ale wiążą się z większym ryzykiem i niższą płynnością. Kontrakty futures są bardziej płynne i mniej ryzykowne, ponieważ są notowane na giełdzie. Wybór między tymi dwoma instrumentami zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora.

Kontrakty forward i futures różnią się od siebie kilkoma czynnikami. Kontrakty forward są niestandardowe, indywidualnie negocjowane umowy między dwiema stronami, które określają warunki transakcji w przyszłości. Natomiast kontrakty futures są standardowe umowy, które są notowane na giełdzie i mogą być kupowane i sprzedawane przez inwestorów.

Link do strony internetowej Inspeerio: https://www.inspeerio.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here