świadectwo pracy

Czy wiesz kiedy świadectwo pracy powinno trafić do rąk pracownika? Zakończenie umowy o pracę każdorazowo wiąże się z wystawieniem pracownikowi świadectwa pracy. Takie świadectwo obowiązuje w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę. Kiedy należy wystawić świadectwo pracy pracownikowi? Jak wygląda to w przypadku różnych rodzajów umowy? Co w przypadku nieterminowego wydania świadectwa pracy? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/swiadectwo-pracy-kiedy-wydaje-sie-pracownikowi-i-inne-informacje/ 

Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy musi być wystawione nie tylko w przypadku kiedy  umowa zostanie rozwiązana, ale również wtedy kiedy wygaśnie. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak wygląda to z perspektywy różnych rodzajów rozwiązania umowy? 

Jak wygląda to w przypadku różnych rodzajów rozwiązania umowy? 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, świadectwo musi zostać wystawione i wydane ostatniego dnia wypowiedzenia. 

Przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia świadectwo musi być wydane w dniu złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 

W przypadku kiedy umowa o pracę kończy się wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta, wówczas świadectwo dostarcza się w ostatni dzień jej obowiązywania.

Jeśli umowa o pracę wygasa, to świadectwo zostaje dostarczone pracownikowi w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące takie wygaśnięcie. 

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, następuje to w dniu określonym w porozumieniu jako ostatni dzień współpracy.

Jeśli pracownik złożył oświadczenie dotyczące rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, to świadectwo pracy zostaje mu wystawione tego samego dnia.

Nieterminowe wydanie świadectwa pracy 

Prawo przewiduje, że właściciel ze względu na niektóre przyczyny (np. chwilowy brać obecności w firmie), nie musi wystawić świadectwa w dniu ustania stosunku pracy. Jednak za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara. Jest to grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Pracownik nie musi upominać się o wydanie świadectwa jest to obowiązek, który należy do pracodawcy.

Świadectwo pracy pracodawca wręcza pracownikowi osobiście. Co więcej musi wysłać je na wskazany przez pracownika adres zamieszkania, a w niekutych przypadkach doręczyć je w inny sposób np. kurierem.

Właścicielowi nie wolno zobowiązać swojego pracownika do osobistego odbioru świadectwa pracy z firmy lub obciążać go kosztami doręczenie takiego dokumentu. Pracownik może wysłać po odbiór inną osobę poprzez upoważnienie lub napisanie maila przez internet. 

Zobacz też: http://www.edukacjainformacyjna.pl/wszystko-o-zwolnieniu-dyscyplinarnym/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here