Kto i jak rozlicza projekty unijne

Rozpatrzenie pozytywne wniosku na poczet dofinansowania, jak i podpisanie umowy na realizowanie projektu, to wyłącznie połowa sukcesu na bardzo długiej drodze do zrealizowania inwestycji, która ma być dofinansowana z unijnych środków. Druga połowa to właściwe rozliczanie środków, które otrzymało się z Unii europejskiej. Już samo właściwe sporządzenie wniosku na poczet dofinansowania projektu z UE, jak i koniecznych załączników, jest dla większości właścicieli firm sporą przeszkodą. 

Zapoznanie się z dokumentacją konkursową, oszacowanie dokładnej wartości danego projektu oraz dokładne sprecyzowanie terminów jego zrealizowania, a na koniec poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie kosztować może sporo nerwów i naszego czasu. A i tak urzędnicy potrafią znaleźć w nadesłanej przez nas dokumentacji nawet niewielkie formalne uchybienia, które wymagać będą wprowadzenia poprawek. 

Gdy wniosek będzie spełniał już wszelkie wymogi konkursowe, uzyska właściwą ilość punktów i podpiszemy umowę na poczet dofinansowania swojego projektu ze środków z UE, musimy uzbroić się znowu w cierpliwość, bo proces ten może jeszcze potrwać. Kiedy jednakże otrzymamy upragnione dofinansowanie, czeka nas rozliczanie projektów unijnych. Kto i jak je rozlicza? O tym poniżej. 

Otrzymałeś dotacją z UE i co dalej?

Mówiąc najprościej, rozliczanie projektów współfinansowanych z unijnych środków, to proces sprawozdawczości oraz udokumentowania przeprowadzonych zadań, poniesionych kwalifikowanych kosztów oraz tych niekwalifikowanych, jak i proces realizowania wskaźników produktów i efektów w odniesieniu do zapisów, które zawarte są we wniosku oraz w umowie o możliwie dofinansowanie. 

Rozliczanie projektu związane jest z przedstawieniem wniosków odnośnie płatności razem z koniecznymi załącznikami. Najistotniejsze będą tutaj: umowy z firmami dostarczającymi środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, różnorodne usługi, wystawiane za nie faktury, jak i potwierdzenia przelewów, które stanowią poświadczenie zapłaty za otrzymane wcześniej usługi czy też produkty. 

Rozliczenie projektu unijnego: najważniejsze zasady

Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu projektu unijnego? Tutaj znajdziesz spejcalistów, którzy mogą Ci pomóc: https://www.a1europe.pl/

Prowadzenie współpracy z księgowością 

Zaczynając realizację projektu unijnego, warto abyśmy już od samego początku postawili na prowadzenie współpracy z księgowym działem firmowym. Komisja Europejska daje wymóg księgowania dokumentacji projektowej w wyodrębniony sposób albo przy wykorzystaniu właściwych księgowych kodów. 

Opisanie dokumentacji 

Warto, abyśmy odpowiednio wcześniej przekazali stosowną dokumentację i z wyprzedzeniem zaplanować terminy unijnej sprawozdawczości. Planując takie działania, musimy pamiętać, iż działy księgowe w przedsiębiorstwach mają największą ilość pracy przed podatkowymi terminami. 

Przestrzeganie harmonogramu 

Przedsięwzięcie, które chcemy rozpocząć, winno być zrealizowane w zgodzie z przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Odpowiada on za regulowanie, co oraz kiedy winno być kupione. Jego zrealizowanie opóźnić mogą wymagane procedury co do wyboru dostawców. 

Osiąganie odpowiednich wskaźników 

Osiągnięcie tak zwanych wskaźników produktów i efektów w wymaganych terminach, będzie gwarancją sprawnego rozliczania projektu. Ich brak może być podstawą do obniżania przyznanego wcześniej dofinansowania, albo w skrajnych wypadkach do zwrotu całości dotacji. 

Wkład własny

Po przyznaniu nam dotacji, nierzadko zapominamy o konieczności wniesienia wkładu własnego i znalezienia funduszy na poczet pokrycia podatku VAT oraz finansowych luk pomiędzy wybranymi przez nas transzami wsparcia. 

Bycie gotowym na ewentualną kontrolę 

Przedsiębiorstwo winno być przygotowane na ewentualną kontrolę na każdym z etapów realizowania projektu. To coś zupełnie naturalnego i w wypadku wybranych konkursów musimy się spodziewać, iż na pewno się odbędzie. Właściciele firm nierzadko są zaniepokojeni, kiedy trafi do nich pismo, które zapowiada właśnie taką kontrolę. Jeśli nie odkłada się zadań mających związek z realizowaniem przedsięwzięcia na później i wykonuje się je w zgodzie z uprzednio przygotowanym planem – nie powinno się mieć żadnych powodów do obaw. 

Utrzymywanie rezultatów 

Inwestycja, która zostanie sfinansowana z unijnych funduszy, nie może zostać poddana tak zwanym znaczącym modyfikacjom. Oznaczać to będzie konieczność jej utrzymywania w stanie operacyjnym przez okres minimum trzech lat od chwili zakończenia danego projektu. Co to może dla nas dokładnie oznaczać? Iż nie można przykładowo sprzedać maszyny, którą zakupiło się z dotacji i zaprzestać produkcji opierającej się na tymże urządzeniu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here