Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy nie jest obowiązkowy. Przysługuje matce, ojcu lub opiekunom prawnym dziecka. Jego wymiar i zasady jego przyznawania reguluje Kodeks Pracy. Aby móc skorzystać z takiego przywileju, należy być zatrudnionym na co najmniej 6 miesięcy.

Urlop wychowawczy maksymalnie może wynosi 36 miesięcy, może być przyznany na okres nie dłuższy niż jeden roku kalendarzowy, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to ten wiek wydłuża się do ukończenia 18 roku życia. Urlop wychowawczy nie jest przydzielany z automatu, to pracownik musi złożyć specjalny wniosek, na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Składki ZUS, a urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy nie doprowadza do zawieszenia stosunku pracy, dzięki temu są opłacane składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe oraz emerytalne. Jedyne składniki, które nie są odprowadzane to chorobowe i wypadkowe. Kolejną zaletą tego rodzaju urlopu jest fakt, że pracodawca nie ma prawa zwolnić osoby, która przebywa na urlopie wychowawczym.

Przeczytaj też: http://www.infoniemcy.pl/zasady-korzystania-z-urlopu-wypoczynkowego/

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Podczas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to urlop bezpłatny. Nie jest tak jednak, że taka osoba nie ma prawa do ubiegania się o zasiłek wychowawczy. Czasami zdarzają się sytuację, że pracownik pozostaje bez środków do życia i każda pomoc mu się przyda. Zasiłek wychowawczy to dodatek, który należy się osobie opiekującej się dzieckiem, podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Nie można go pobierać, tylko w sytuacji gdy są już pobierane inne świadczenia. Zasiłek wychowawczy nie należy się również rodzicowi, który w trakcie takiego urlopu podjął się dodatkowej pracy zarobkowej.

Jeżeli chodzi o okres udzielania zasiłku wychowawczego, to jest on uzależniony od liczby dzieci, pod opieką. W przypadku jednego dziecka, wsparci można otrzymywać przez 24 miesiące. Z kolei w przypadku dwójki i większej ilości dzieci, zasiłek może być wypłacany nawet przez 36 miesięcy.

Gdy opiekujemy się dzieckiem, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek wychowawczy można pobierać do 72 miesięcy. Wysokość takiego dodatku to 400 złotych.

Źródło: https://www.praktycznyebiznes.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here