Ile procent bierze Fundacja Zdążyć z pomocą?
Ile procent bierze Fundacja Zdążyć z pomocą?

Ile procent bierze Fundacja Zdążyć z pomocą?

Ile procent bierze Fundacja Zdążyć z pomocą?

W dzisiejszych czasach, kiedy wiele organizacji non-profit działa na rzecz różnych celów społecznych, ważne jest, aby wiedzieć, jakie są koszty związane z ich funkcjonowaniem. Jedną z takich organizacji w Polsce jest Fundacja Zdążyć z pomocą, która od lat angażuje się w pomoc potrzebującym. Jednak wiele osób zastanawia się, ile procent zebranej kwoty trafia do rzeczywistych beneficjentów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej działalności Fundacji Zdążyć z pomocą i postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Historia i cele Fundacji Zdążyć z pomocą

Od momentu powstania w 2001 roku, Fundacja Zdążyć z pomocą stała się jedną z najbardziej znanych i szanowanych organizacji non-profit w Polsce. Jej głównym celem jest niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, takim jak dzieci i młodzież z ubogich rodzin, osoby niepełnosprawne, seniorzy czy osoby dotknięte poważnymi chorobami.

Fundacja Zdążyć z pomocą realizuje swoje cele poprzez organizację różnorodnych programów i akcji charytatywnych. Wspiera m.in. domy dziecka, hospicja, ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki swojej działalności, Fundacja pomaga tysiącom osób w całej Polsce.

Finansowanie Fundacji Zdążyć z pomocą

Finansowanie działalności Fundacji Zdążyć z pomocą opiera się na darowiznach i dotacjach od osób prywatnych, firm oraz instytucji publicznych. Fundacja prowadzi również różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, zarówno tradycyjne, jak i internetowe. Dzięki temu, organizacja ma możliwość pozyskiwania środków na realizację swoich programów i projektów.

Ważne jest jednak zrozumienie, że każda organizacja non-profit ma swoje koszty administracyjne, związane z prowadzeniem działalności. Fundacja Zdążyć z pomocą nie jest tu wyjątkiem. W celu zapewnienia skutecznej pomocy potrzebującym, organizacja musi dysponować odpowiednimi zasobami, takimi jak personel, biuro, sprzęt czy środki transportu. Wszystkie te elementy generują koszty, które muszą być pokryte.

Procentowy podział środków

Wielu ludzi zastanawia się, ile procent zebranej kwoty trafia do rzeczywistych beneficjentów. Fundacja Zdążyć z pomocą jest transparentna w kwestii swojego finansowania i podziału środków. Według informacji udostępnionych przez organizację, około 80% zebranych środków jest przeznaczane na realizację celów statutowych, czyli na pomoc potrzebującym. Pozostałe 20% to koszty administracyjne i organizacyjne.

Warto zauważyć, że Fundacja Zdążyć z pomocą regularnie publikuje sprawozdania finansowe, które szczegółowo przedstawiają podział zebranych środków. Dzięki temu darczyńcy i osoby zainteresowane mogą śledzić, jakie kwoty są przeznaczane na poszczególne cele i jakie są koszty administracyjne.

Wnioski

Podsumowując, Fundacja Zdążyć z pomocą jest organizacją non-profit, która od lat angażuje się w pomoc potrzebującym. Dzięki transparentności w kwestii finansowania i podziału środków, organizacja buduje zaufanie darczyńców i społeczeństwa. Około 80% zebranych środków trafia bezpośrednio do beneficjentów, co świadczy o skuteczności działania Fundacji.

Warto pamiętać, że każda organizacja non-profit ma swoje koszty administracyjne, które muszą być pokryte. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że nie cała zebrana kwota może być przeznaczona na pomoc potrzebującym. Jednak Fundacja Zdążyć z pomocą stara się jak największą część środków przeznaczyć na realizację swoich celów statutowych.

Dla osób zainteresowanych szczegółami finansowania Fundacji Zdążyć z pomocą, warto zapoznać się z publikowanymi sprawozdaniami finansowymi, które dostępne są na oficjalnej stronie internetowej organizacji.

Fundacja Zdążyć z pomocą bierze 10%.
Link do strony: https://glamourlook.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here