Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?
Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

Jaka jest różnica między kontraktem futures a forward?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się różnicom między kontraktem futures a forward. Oba te instrumenty finansowe są szeroko stosowane w świecie inwestycji, ale mają pewne istotne różnice, które warto poznać.

Definicje

Kontrakt futures to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych w określonym terminie i po określonej cenie. Kontrakty futures są standardyzowane i notowane na giełdach.

Z drugiej strony, kontrakt forward to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych w określonym terminie i po określonej cenie. Kontrakty forward są niestandardowe i zawierane na rynku pozagiełdowym.

Standardyzacja

Jedną z głównych różnic między kontraktem futures a forward jest standardyzacja. Kontrakty futures są standardowe, co oznacza, że mają ściśle określone parametry, takie jak wielkość kontraktu, termin rozliczenia i sposób rozliczenia. Dzięki temu są łatwo dostępne na giełdach i mogą być łatwo kupowane i sprzedawane przez inwestorów.

Z kolei kontrakty forward są niestandardowe, co oznacza, że ich parametry są negocjowane między stronami umowy. To oznacza, że każdy kontrakt forward może mieć inne parametry, co utrudnia ich łatwe kupowanie i sprzedawanie na rynku.

Ryzyko kredytowe

Inna istotna różnica między kontraktem futures a forward dotyczy ryzyka kredytowego. W przypadku kontraktów futures, ryzyko kredytowe jest minimalne, ponieważ giełda działa jako pośrednik i gwarantuje wykonanie umowy. Oznacza to, że nawet jeśli jedna ze stron nie dotrzyma umowy, giełda zapewni jej wykonanie.

W przypadku kontraktów forward, ryzyko kredytowe jest większe, ponieważ nie ma żadnej instytucji pośredniczącej. Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma umowy, druga strona może ponieść straty.

Płatności

Kolejną różnicą między kontraktem futures a forward są płatności. W przypadku kontraktów futures, płatności są rozliczane codziennie, co jest znane jako system mark-to-market. Oznacza to, że każdego dnia wartość kontraktu jest aktualizowana na podstawie bieżących cen rynkowych, a różnica jest rozliczana między stronami.

W przypadku kontraktów forward, płatności są rozliczane dopiero w momencie wygaśnięcia kontraktu. Oznacza to, że nie ma codziennego rozliczania różnic cenowych, co może prowadzić do większych ryzyk dla stron umowy.

Dostępność

Kontrakty futures są łatwo dostępne na giełdach i mogą być kupowane i sprzedawane przez inwestorów indywidualnych. Są one również bardziej płynne niż kontrakty forward, co oznacza, że inwestorzy mogą łatwo znaleźć kupujących i sprzedających.

Z kolei kontrakty forward są zawierane na rynku pozagiełdowym i są bardziej dostępne dla instytucji finansowych i dużych inwestorów. Są one mniej płynne niż kontrakty futures, co oznacza, że znalezienie kupujących i sprzedających może być trudniejsze.

Podsumowanie

Jak widać, istnieją istotne różnice między kontraktem futures a forward. Kontrakty futures są standardowe, łatwo dostępne na giełdach i mają mniejsze ryzyko kredytowe. Kontrakty forward są niestandardowe, zawierane na rynku pozagiełdowym i mają większe ryzyko kredytowe.

Wybór między tymi dwoma instrumentami zależy od preferencji inwestora i specyfiki danej transakcji. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć różnice między nimi i skonsultować się z profesjonalistą przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Kontrakt futures jest standardowym kontraktem terminowym, który jest notowany na giełdzie, ma ustalone parametry i jest znormalizowany. Kontrakt forward jest niestandardowym kontraktem, który jest zawierany bezpośrednio między dwiema stronami i ma elastyczne parametry.

Link do strony: https://www.larobes.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here