Koszty uzyskania przychodu to niezwykle istotny aspekt działalności każdej firmy. Pozwala on uniknąć lub zminimalizować obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa poprzez odliczenie wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodu. Dowiedz się jak prawidłowo odliczyć koszt uzyskania przychodu.

Co zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu?

Podstawową zasadą, która kwalifikuje wydatek jako możliwy do odliczenia, jest fakt, że został on poniesiony w celu uzyskania przychodu lub też utrzymania lub zabezpieczenia źródła przychodu – mówią eksperci z firmy Mac Accounting z Warszawy. Dodatkowo nie może on być wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten określa wszystkie wydatki, które nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Należy pamiętać także, że każdy wydatek podlegający odliczeniu musi zostać odpowiednio udokumentowany. Dopiero wtedy można on zostać uznany za koszt podatkowy.

Prawidłowe udokumentowanie wydatków warunkiem prawidłowego odliczenia kosztów

Zasadą jest, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że transakcja rzeczywiście miała miejsce. Dlatego bardzo ważne jest aby zawsze przechowywać dokumenty w okresie określonym przez przepisy prawa. Należy także pamiętać o starannej archiwizacji dokumentów. Wszystkie dowody transakcji muszą być czytelne i łatwe do odnalezienia. W razie kontroli pozwoli to uniknąć stresu i dodatkowej pracy. Podstawową metodą archiwizacji jest oczywiście forma papierowa. Należy jednak pamiętać, że część dokumentów może być obecnie przechowywana w formie elektronicznej. Metoda ta niewątpliwie posiada wiele zalet. Aby uniknąć błędów w katalogowaniu dokumentacji, należy dokładnie zapoznać się z zasadami e – archiwizacji.

Jakie wydatki są kosztem uzyskania przychodu?

Nie każdy wydatek można zakwalifikować jako koszt podatkowy. Wydatki podlegające odliczeniu są ściśle określone przepisami prawa. Możesz do nich zaliczyć:

1. Koszty lokalowe:

– wydatki na eksploatację (czynsz, opłaty za energię elektryczną, wodę, Internet, wywóz śmieci)

– amortyzację lokalu,

– wydatki na remont,

– wyposażenie biura (meble, ale także komputer, akcesoria biurowe)

– podatek od nieruchomości,

– odsetki od kredytu,

2. Wydatki telekomunikacyjne

– telefony komórkowe,

– abonamenty telefoniczne.

3. Koszty zakupu sprzętów biurowych

– komputery, kserokopiarka, programy komputerowe itp. (jednorazowo możesz odliczyć 3500zł,  natomiast jeśli wartość sprzętu przekracza tę kwotę, musisz sprawdzić jaki limit amortyzacyjny obowiązuje w danym roku. Jeśli go nie przekroczyłeś możesz odliczyć dany koszt biorąc pod uwagę  koszty amortyzacji rozłożone w czasie w zależności od rodzaju sprzętu)

4. Wyjazdy służbowe (koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszty diety)

– spotkania z kontrahentem,

– wyjazdy promujące firmę,

– szkolenia.

5. Wydatki na reklamę, marketing oraz reprezentację

Każdy wydatek na reklamę jest kosztem uzyskania przychodu. Należy jednak odróżnić go od kosztów reprezentacji, która nie jest kosztem podatkowym. Ocena co jest reklamą a co wydatkiem na reprezentację zawsze przysparza przedsiębiorcom wielu trudności. Ustawy nie określają czym są jest reklama a czym reprezentacja. Za koszty reprezentacji należy uznać np. wydatki gastronomiczne, zakup żywności, wydatki zapewniające schludny wystrój biura itp. Zaliczane są one do zwykłego funkcjonowania firmy i rozliczane na ogólnych zasadach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here