Zwrot podatku z Niemiec

O zwrot podatku z Niemiec mogą się starać wszyscy ci, którzy pracowali za zachodnią granicą i odprowadzali tamże podatek od wynagrodzenia, czyli tak zwany Lohnsteuer. Warto pamiętać, że od przyszłego roku termin rozliczeń w Niemczech zostaje wydłużony do 31 lipca. Podatnicy mogą złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego za okres czterech lat wstecz, o ile spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów. O zwrot podatku z Niemiec mogą się starać osoby, które mają nadany Steuernummer lub przyznany przez urząd skarbowy Steuerfreibetrag. Poza tym podatnik może mieć przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową lub zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Te przepisy obejmują również rencistów oraz osoby pobierające świadczenia u naszych zachodnich sąsiadów.

Dokumenty i deklaracje

Dokumentem niezbędnym, aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec jest karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), którą pracodawca wydaje po 31 grudnia danego roku za każdy rok podatkowy. Dowodem podatkowym są również miesięczne odcinki z wypłaty za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego.

Co istotne, wysokość zwrotu podatku z Niemiec nie jest tożsama z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę. Na pewno jest zależna od kwoty zarobków oraz kwoty odprowadzonego podatku i tym samym ci, którzy osiągnęli najniższe dochody, mogą zazwyczaj oczekiwać zwrotu podatku z Niemiec do 100% wysokości odprowadzonego podatku. Jeśli zarobiliśmy więcej, to z pewnością pełen zwrot nie będzie możliwy.

Jak się rozliczyć?

Przepisy umożliwiają rozliczenia indywidualne dla podatników będących stanu wolnego lub małżonków niespełniających jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego. Ta opcja przysługuje tym podatnikom, którzy nabyli nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli mają zameldowanie w Niemczech albo przebywają/pracują tam więcej niż 183 dni w roku. Warto pamiętać, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polacy mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, co jest szczególnie atrakcyjne dla tych wszystkich, którzy osiągają wyższe dochody z zastrzeżeniem, że nie powinny one przekroczyć kwoty wolnej od podatku. W rozliczeniu oczywiście należy wykazać wszelkie odliczenia oraz ulgi, które mogą obniżyć kwotę podatku należnego. Poza tym dochody uzyskane w innych krajach mają również wpływ na kwotę naliczonego podatku należnego w Niemczech. Co za tym idzie, nie zawsze uzyskamy zwrot podatku z Niemiec, a może się nawet zdarzyć, że będziemy musieli dokonać wpłaty podatku do urzędu.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji i porad, jak odzyskać nadpłacony podatek: https://www.euro-punkt.pl/zwrot-podatku/zwrot-podatku-z-niemiec,2,2,3662,112,3662

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here