Studenckie koła naukowe zrzeszają coraz większą liczbę studentów chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności nie tylko poprzez uczęszczanie na zajęcia, ale głównie za pomocą wspólnej pracy i projektów. Materiał zgromadzony w planie zajęć jest dosyć obszerny, jednak chcąc się wyróżnić spośród innych osób kończących dany kierunek warto robić coś ponad program. W obecnych czasach studia kończy coraz więcej ludzi, przez co tytuł inżyniera czy magistra powoli traci swoją renomę.

Pracodawcy kierują swoją uwagę przy naborze nowych pracowników głównie na posiadane doświadczenie i umiejętności, a w mniejszym stopniu tytuł naukowy. Jako że dyplom ukończenia studiów nie zawiera informacji na temat ocen i ilości poprawek często uzyskują go skrajnie różne osoby. Zarówno Ci, którzy poprawiali przedmioty kilkukrotnie i uzyskiwali najniższe oceny, jak również Ci sumiennie i wytrwale dążący do doskonalenia umiejętności. Dlatego też warto należeć do kół naukowych. Poprzez liczne projekty posiadające dofinansowanie z grantów uczelnianych można bez nakładu finansowego doskonalić swoje umiejętności w różnych dziedzinach wykraczających poza program nauczania.

Studenci zyskują możliwość spotkań z firmami, pracodawcami czy uczestnictwa w prezentacjach naukowych. Coraz popularniejsze stają się wyjazdy zagraniczne umożliwiające pracę w innych warunkach niż te już poznane i opanowane. Niewątpliwie dodatkowe umiejętności i możliwość wyróżnienia się spośród wielu innych absolwentów podobnych kierunków dają pełną satysfakcję podczas poszukiwań dobrze płatnej pracy w przyszłości.

Zdarza się również tak, że konkretne firmy zlecają kołom naukowym pracę nad projektami, aby przygotować studentów biorących w nich udział do późniejszego zatrudnienia zapewniając stały etat i dobre wynagrodzenie. Niewątpliwie przynależność do kół naukowych posiada głównie zalety. Jedyną wadą może być poświęcanie czasu wolnego na dodatkową pracę, jednak jest to rekompensowane tym, że czas ten spędzany jest wśród ludzi, którzy podzielają te same zainteresowania i pasje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here