Towarzystwa ubezpieczeniowe dokładają wszelkich starań, by oferowane przez nie polisy na życie w 100% odpowiadały potrzebom klientów. Na rynku dostępne są różne produkty ubezpieczeniowe, dzięki czemu każdy, nawet najbardziej wymagający klient, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Jednak wiele osób staje przed dylematem – jak dopasować polisę na życie?

Czy właściwie jest polisa życie?


Dobra polisa na życie to nic innego jak ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę zgromadzonych za jej pośrednictwem środków osobom uposażonym po śmierci jej właściciela. Niektóre rodzaje polis zabezpieczają także w razie trwałego inwalidztwa lub ciężkiej choroby. Uposażeni to najczęściej rodzina zmarłego, jednak istnieje możliwość wskazania także innych osób. Dobra polisa na życie może stanowić zabezpieczenie finansowe dla najbliższych, zabezpieczenie kredytu finansowego, jak również zabezpieczenie przed fiskusem – pieniądze z polisy nie mogą zostać zabrane przez Urząd Skarbowy na poczet grzywny czy innych zobowiązań (za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych). Co więcej wypłata z tytułu polisy na życie nie jest objęta koniecznością odprowadzenia podatku z tytułu otrzymania darowizny, co w praktyce może oznaczać na przykład nieopodatkowane przekazanie oszczędności dzieciom lub osobom najbliższym. Jakie wyróżnia się rodzaje polis na życie?

Rodzaje polis na życie


Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów polis na życie. Należą do nich:
– ubezpieczenia ochronne (w tym terminowe i bezterminowe),
– ubezpieczenia ochronno – oszczędnościowe (w tym posagowe, z funduszem kapitałowym oraz na życie i dożywocie),
– ubezpieczenia inwestycyjne.
Każda z tych polis różni się długością umowy, wysokością składek, a przede wszystkim okolicznościami, w jakich fundusze zostają wypłacone.

Ubezpieczenia ochronne


Zakup polisy ochronnej z reguły ma na celu finansowe zabezpieczenie zaciągniętego kredytu lub inwestycji na wypadek śmierci ich właściciela. Wówczas osoby uposażone otrzymują odpowiednią, wskazaną w regulaminie polisy, kwotę, którą mogą przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Co więcej, polisa ochronna zapewnia również zabezpieczenie w razie wypadku lub choroby jej posiadacza, co w praktyce oznacza, iż zakład ubezpieczeń w razie zaistnienia takich okoliczności wypłaca odpowiednie świadczenia.

Ubezpieczenia ochronno – oszczędnościowe


Polisy ochronno – ubezpieczeniowe służą zabezpieczeniu finansowemu w podobny sposób, jak wspomniane wcześniej ubezpieczenia ochronne. Jednak dzięki nim możliwe jest również gromadzenie oszczędności. W praktyce oznacza to, że część uiszczanych składek jest przeznacza na ochronę życia, natomiast część – lokowana w jednostkach uczestnictwa kapitałowego.

Ubezpieczenia kapitałowe


Polisy kapitałowe są swoistym połączeniem ubezpieczeń ochronnych i funduszy inwestycyjnych. Dzięki nim możliwe jest zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci lub choroby, jak również inwestycja w fundusze kapitałowego danego zakładu ubezpieczeniowego.

Jak dopasować polisę na życie?


Przede wszystkim należy zastanowić się, jaki typ polisy jest najbardziej optymalny dla jej posiadacza. Dla osób, którym zależy wyłącznie na zabezpieczeniu finansowym najbliższych osób – w zupełności wystarczy polisa ochronna. Jednak osoby, które chcą poprzez uiszczanie składek również oszczędzać – lepszą opcją będzie ubezpieczenie kapitałowe lub oszczędnościowo – ochronne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here