Prawa i obowiązki nierezydenta

Podatnik według obowiązujących przepisów może posiadać status rezydenta lub nierezydenta. Przyznany status zależy od tego, czy miejscem zamieszkania podatnika jest Polska, czy też podatnik mieszka poza jej granicami. Zatem kim jest nierezydent i jakie posiada prawa i obowiązki?

Nierezydent jest osobą, która zgodnie z przepisami podatkowymi, nie mieszka na terytorium Polski. Zatem nierezydentem może być osoba fizyczna, która mieszka za granicą, osoba prawna, która posiada za granicą siedzibę, inne podmioty, które posiadają siedzibę za granicą, firmy powstałe za granicą, które zostały utworzone przez urzędy konsularne, rezydentów, a także inne obce przedstawicielstwa, a także organizacje międzynarodowe, które korzystają z immunitetów oraz przywilejów konsularnych lub dyplomatycznych. Opodatkowaniu w Polsce podlegają tylko te dochody nierezydenta, które uzyskane zostały na terenie kraju. Opodatkowaniu zostaną te dochody uzyskane na terenie kraju, które zostały uzyskane w wyniku pracy i działalności wykonywanej osobiście w Polsce, działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce, czy też dochodów z posiadanej w Polsce nieruchomości.

Za działalność wykonywaną osobiście na terenie kraju uznaje się pracę, która świadczona zostaje w ramach wykonywania usług, umowy dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem, umowy zlecenia lub o dzieło, działalności twórczej, a także innych rodzajów działalności, z których otrzymywane dochody kwalifikować się będą do źródła z tytułu osobiście wykonywanej działalności.

Nierezydent, który rozlicza się na terytorium kraju może skorzystać z odliczeń i ulg, może rozliczyć się ze współmałżonkiem bądź też jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Aby nierezydent mógł rozliczyć się na terenie kraju musi mieć przydzielony właściwy urząd skarbowy. Ustala się go na podstawie adresu siedziby firmy bądź też adresu zamieszkania nierezydenta jeśli płatność następuje za jego pośrednictwem, miejsca pobytu nierezydenta jeśli płatność następuje bez jego pośrednictwa, a także miejsca wykonywania czynności, które przynoszą przychód.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here