Czym jest zaangażowanie?

Zaangażowanie pracowników można definiować na różne sposoby. Najczęściej pojęcie to jest rozumiane jako poczucie dumy, lojalności oraz gotowość do dodatkowego wysiłku w ramach realizacji zadań zawodowych. Zaangażowani pracownicy zwykle przejawiają wysoki poziom przywiązania do firmy i utożsamiają się z nią. W konsekwencji są gotowi do wychodzenia poza formalne zakresy obowiązków, wkładając dodatkowy wysiłek w swoją pracę i osiągając ponadprzeciętne wyniki.

Dlaczego zaangażowanie jest niezbędne?

Tempo zmian we współczesnych organizacjach powoduje, że pracownicy muszą się mierzyć z nieoczekiwanymi i niejednoznacznymi sytuacjami, wymagającymi rozwiązywania wielu problemów. Zaangażowanie znakomicie ułatwia współpracę wewnątrz organizacji, podnosząc tym samym efektywność pracy na wszystkich poziomach jej struktury organizacyjnej. W obliczu wyznań globalnej gospodarki i rosnącej konkurencyjności, wykorzystanie dodatkowego wysiłku przez zaangażowanych pracowników w coraz większym stopniu staje się warunkiem sukcesu rynkowego.

Zaangażowanie to nie wszystko?

Wyniki badań Hay Group pokazują, że zaangażowanie pracowników – choć ważne – nie jest wystarczające do utrzymania wysokiej wydajności przed dłuższy czas. Aby wydobyć z pracowników cały ich potencjał, przywódcy powinni tworzyć odpowiednie środowisko pracy zapewniające efektywność – zarówno indywidualną i zbiorową.

Co to jest wspierające środowisko pracy?

Wspierające środowisko pracy powinno wpływać pozytywnie, a nie hamująco na efektywność jednostek. W takim środowisku pracy pracownicy mają dostęp do podstawowych zasobów, np. technologii, narzędzi, informacji, wsparcia finansowego. Muszą mieć również możliwość skupienia się na najważniejszych obowiązkach, zamiast zajmować się zwalczaniem barier organizacyjnych, czy zbędną biurokracją. Od organizacji oczekuje się, że stworzą one takie miejsca pracy, które pozwolą efektywnie wykorzystać energię tkwiącą w zaangażowanych pracownikach.

Jakie są z tego korzyści dla organizacji?

Organizacje zyskują zaangażowanych pracowników, którzy są lojalni wobec firmy i nie myślą o zmianie pracodawcy, co przekłada się na niski współczynnik rotacji. Pracownicy wykazują się wysokim entuzjazmem i motywacją, co pozwala im osiągać ponadprzeciętne wyniki, a tym samym podnosić konkurencyjność organizacji. Na ogół są też gotowi do polecania swojego pracodawcy innym osobom, pozytywnie wyrażają się na jego temat, a także chwalą produkty i usługi, które oferuje – co w dobie mediów społecznościowych jest istotną kwestią dla każdej organizacji dbającej o swój wizerunek.

Nasze podejście metodologiczne

Badania opinii pracowników tradycyjnie koncentrują się na satysfakcji pracowników, ich lojalności i zaangażowaniu. W naszej metodologii zwracamy również uwagę na aspekty związane ze wsparciem, jakie oferuje pracownikom organizacja. Dopiero takie kompleksowe podejście pozwala obiektywnie spojrzeć na problematykę efektywności pracowników, a w rezultacie wydobywać z nich to co najlepsze, by firma mogła skutecznie konkurować i osiągać sukcesy rynkowe.

Nowoczesne rozwiązania

W projektach badawczych wykorzystujemy własną platformę internetową. Pozwala ona na sprawne zaimplementowanie kwestionariusza oraz stały monitoring frekwencji z możliwością wysyłania przypomnień. Nasze rozwiązania są dostępne zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych – tabletów i telefonów komórkowych, co dodatkowo zachęca uczestników do udziału w badaniu i usprawnia cały proces zbierania danych.

Ciekawostka na koniec

Jak wynika z różnych badań, zaangażowanie w pracę w największym stopniu determinuje satysfakcja z pracy. Sprawdź, jak to wygląda w Twojej organizacji – skontaktuj się z Considero Consulting!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here